MyHelper » Освіта, Навчання » Що таке вірші, види поезії?


Поезія є одним із самих старовинних літературним жанром. Ще не знаючи писемності, люди помітили, що будь-яка розповідь легше запам'ятати, якщо викласти його римованими віршами.

Поети надають звучанню слова не менше значення, ніж його змісту. Вірші, складені поетами, легко лягають на музику і перетворюються в прекрасні пісні.

Вірші, як правило, пишуться в риму. Це означає, що закінчення останніх слів у двох або більше рядках повинні бути співзвучні один одному. Однак рима не обов'язкова для поета, і іноді вони пишуть так звані «білі вірші», позбавлені рими.

Великі вірші, чи поеми, поділяються на частини - голови або куплети. Кожен рядок вірша повинна мати чіткий, повторюється ритм, який називають віршованим розміром. Ритм - це чергування ударних і ненаголошених складів у вірші.

Існує багато видів поезії - вона може бути оповідної, ліричної або драматичної.
У розповідному вірші розповідається якась історія. Ліричний вірш передає думки і почуття поета. У драматичній поемі є діючі особи, і вона схожа на театральній п'єсі.
Самим відомим драматургом, який писав свої п'єси віршами, був Вільям Шекспір.