MyHelper » Наука і Техніка » Що таке турбіна?


Турбіна являє собою двигун з обертальним рухом робочого органу, в якому відбувається перетворення кінетичної, потенційної, внутрішньої енергії потоку робочого тіла в механічну енергію на валу. Турбіна складається з ротора з закріпленими на ньому лопатками та корпусу з патрубками. У турбіні під впливом струменя робочого тіла відбувається обертання лопаток. В якості робочого тіла турбіни звичайно використовують воду, пару або газ.
Турбіни з вигляду застосовуваного робочого тіла діляться на гідравлічні, парові і газові. Залежно від напрямку потоку робочого тіла через турбіну, вони поділяються на осьові, у яких потік проходить паралельно осі турбіни, і радіальні, які відрізняються напрямком потоку від периферії до центру.
Турбіни застосовуються як привід електрогенератора на теплових, атомних, а також гідроелектростанціях, як головних і допоміжних двигунів на кораблях і судах, а також у наземному і повітряному транспорті, наприклад - в авіації, автомобілебудуванні.