MyHelper » Суспільство та Політика » Що таке демократія?


Демократія - одна з найдавніших в історії форм організації суспільного життя і управління нею, яка може існувати тільки за умови участі всього народу, кожного громадянина в управлінні державою і вирішенні суспільних проблем.

Важливою властивістю громадянина є громадянськість: він знає і використовує свої права і сумлінно виконує свої зобов'язання по відношенню до держави і суспільству.
Громадянин бере участь у прийнятті найважливіших рішень, що стосуються життя суспільства. Запорукою повноцінного існування демократичного суспільства є громадянська активність людей, що входять до нього,-вільних громадян, які поважають себе і інших, прагнуть допомогти своїй державі.

Всі громадяни демократичної держави є рівними й рівноправними. Це означає, що голос, відданий громадянином під час виборів або голосування за рішення, яке він вважає істинним, або за особистість, яка, на його думку, є найбільш гідною, має таку ж вагу, як і голос будь-якого іншого громадянина держави.

Демократія не може і не повинна нехтувати особистістю заради інтересів цілої держави. Ніхто не може замінити окремо взятого громадянина в його громадської активності.