MyHelper » Суспільство та Політика » Що таке громадянське суспільство?


Сьогодні в багатьох розвинених країнах все частіше говорять про формування громадянського суспільства. У такому суспільстві найвищою цінністю вважається людина, громадянин.
Завданням громадянського суспільства є створення найкращих умов для його різнобічного розвитку, активної участі в суспільному житті.
Суспільство прагне до того, щоб кожна людина могла максимально розвивати свої здібності, застосовувати їх у власних інтересах, а також для добра і щастя людей і людства в цілому. Для досягнення цієї мети в багатьох державах, де розвивається громадянське суспільство, приймаються закони, що гарантують і захищають права і вободи людини, створюються державні установи, організації, які займаються проблемами життя і розвитку громадян.

Для того щоб активно впливати на життя суспільства, самі громадяни створюють добровільні об'єднання, товариства, асоціації, які без втручання державної влади та державних установ самі вирішують питання свого життя. Асоціації та товариства можуть спрямовувати свою діяльність на створення умов для розвитку творчих здібностей громадян, об'єднати тих, хто має спільне хобі.

Громадянське суспільство складається з вільних і рівноправних людей, які прагнуть спільно працювати на благо своєї держави та інших людей.