MyHelper » Суспільство та Політика » Хто такі англікани?


Проголошення нового «англійського папи» зберегло більшість католицьких обрядів і догм. Між тим, в 1571 році парламент прийняв ще одне гучне рішення - король є верховним владикою церкви. При цьому він не мав права здійснювати таїнства та обряди, зате міг керувати і управляти релігією в прямому сенсі цього слова. Так виникла англіканська церква.
Англікани прийняли всі протестантські догмати про Священному Писанні і вірі (Біблія вважалася єдиним джерелом віри, яка давала можливість відпустити гріхи). Вчення католицизму про індульгенції, шанування мощів і ікон було відкинуто ще при зародженні нової течії християнства.
На сьогоднішній день англіканська єпископальна церква є єдиним і непохитним управлінським органом Англії. Її головою був і залишається представник королівської сім'ї. Але це не означає, що англікани існують тільки в Англії. Усього налічується16 країн, Що довіряють і проповідують вчення англіканської церкви. У світі віруючих-англікан близько 30 мільйонів чоловік.