MyHelper » Як правильно заповнити ип?


III. Порядок заповнення титульного аркуша

(Додаток № 2 до наказу Міністерства фінансів? Російсько Федерації від 22.06.2009 № 58н)

3.1. Титульний лист заповнюється платником податку, крім розділу«Заповнюється працівником податкового органу».

3.2. При заповненні цієї сторінки зазначаються:

1) для організації - ІПН та КПП, присвоєний податковим органом за місцем подання Декларації.

При цьому ІПН та КПП за місцем знаходженняорганізації вказуються згідно Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства? Російсько Федерації, за місцем перебування на території? Російсько Федерації за формою № 12-1-7 затвердженоїнаказом МНС? осії від 27 листопада 1998 р. № ГБ-3-12/309 «Про затвердження Порядку та умов присвоєння, застосування, а також зміни ідентифікаційного номера платника податків та форм документів, що використовуються при обліку в податковому органі юридичних і фізичних осіб»(Зареєстровано в Міністерстві юстиції? Російсько Федерації 22 грудня 1998 реєстраційний номер 1664; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, 1999 № 1;? Російсько газета № 5 - 614 січня 1999 р., № 1121 січня 1999) (далі - наказ МНС? осії від 27листопада 1998 р. № ГБ-3-12/309), або згідно Свідоцтва про постановку на облік юридичної особи в податковому органі за місцем знаходження на території? Російсько Федерації за формою № 09-1-2 затвердженої наказом МНС? осії від 3 березня 2004 р. № БГ-3-09/178 «Про затвердження порядку таумов присвоєння, застосування, а також зміни ідентифікаційного номера платника податків та форм документів, що використовуються при постановці на облік, зняття з обліку юридичних та фізичних осіб »(зареєстрований в Міністерстві юстиції? Російсько Федерації 24 березня 2004р., реєстраційний номер 5685; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, 2004 № 15;? Російсько газета, № 6430 березня 2004 році) (далі - наказ МНС? осії від 3 березня 2004 р. № БГ-3-09/178), або згідно Свідоцтва про постановку на облік російської організаціїв податковому органі за місцем знаходження на території? Російсько Федерації за формою № 1-1-Облік, затвердженої наказом ФНС? осії від 1 грудня 2006 р. № САЕ-3-09/826 @ «Про затвердження форм документів, що використовуються при постановці на облік та зняття з обліку російських організацій іфізичних осіб »(зареєстрований в Міністерстві юстиції? Російсько Федерації 27 грудня 2006 р., реєстраційний номер 8683; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, 2007 № 6;? Російсько газета, № 412 січня 2007 р.) (далі - наказ ФНС? осії від 1грудня 2006 р. № САЕ-3-09/826 @);

2) для індивідуального підприємця ІПН відповідно до Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі фізичної особи за місцем проживання на території? Російсько Федерації за формою № 12-2-4 затвердженої наказомМНС? осії від 27 листопада 1998 р. № ГБ-3-12/309 або за формою № 09-2-2 затвердженої наказом МНС? осії від 3 березня 2004 р. № БГ-3-09/178 або за формою № 2-1-Облік «Свідоцтво про постановку на облік фізичної особи в податковому органі на території? Російсько Федерації », затвердженоїнаказом ФНС? осії від 1 грудня 2006 р. № САЕ-3-09/826 @.

3.3. При заповненні титульного аркуша вказується:

1) номер коригування.

При поданні до податкового органу первинної Декларації з реквізиту «Номер коригування» проставляється«0 -». При поданні уточненої Декларації вказується номер коригування, що відображає, яка за рахунком уточнена Декларація подається до податкового органу (наприклад, «1 -», «2 -» і т.д.).

При виявленні платником податків у поданій ним до податковогоорган Декларації факту невідображення або неповноти відображення відомостей, а також помилок, що призводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків зобов'язаний внести необхідні зміни до Декларацію і подати до податкового органу уточнену Декларацію впорядку, передбаченому статтею 81 Кодексу.

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу Декларації недостовірних відомостей, а також помилок, що не приводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків має право внестинеобхідні зміни в Декларацію і подати до податкового органу уточнену Декларацію у порядку, передбаченому статтею 81 Кодексу.

Уточнена Декларація подається до податкового органу за формою, що діяла в тому податковому періоді, за якийвносяться відповідні зміни. При перерахунку податкової бази та суми податку не враховуються результати податкових перевірок, проведених податковим органом за той податковий період, за яким платником податків проводиться перерахунок податкової бази та сумиподатку;

2) код податкового періоду, за який подається Декларація, відповідно до Додатку № 1 до цього Порядку;

3) звітний рік, за який подається Декларація;

4) код податкового органу, в який представляєтьсяДекларація, згідно з документами про постановку на облік в податковому органі, поіменованим у пункті 3.2. цього Порядку;

5) код виду місця подання Декларації платником податку до податкового органу згідно Додатку № 2 до цього Порядку;

6)найменування російської організації, відповідне найменуванню, зазначеному в установчих документах (за наявності в найменуванні латинській транскрипції така вказується), а разі подання Декларації індивідуальним підприємцем - його прізвище, ім'я, по-батькові *(Повністю, без скорочень, відповідно до документа, що посвідчує особу);

7) код виду економічної діяльності згідно ЄДРПОУ видів економічної діяльності (КВЕД);

8) номер контактного телефонуплатника податків;

9) кількість сторінок, на яких складено Декларація;

10) кількість аркушів підтверджуючих документів або їх копій, включаючи документи або їх копії, що підтверджують повноваження представника платника податків, доданих доДекларації.

3.4. У розділі титульного аркуша «Достовірність та повноту відомостей, зазначених у цій декларації, підтверджую» вказується:

1) у разі підтвердження достовірності та повноти відомостей у Декларації керівникоморганізації-платника податків або індивідуальним підприємцем - «1»; в разі підтвердження достовірності та повноти відомостей представником платника податків - «2»;

2) при поданні Декларації платником податку-організацією по рядку «прізвище, ім'я, по батькові повністю» - порядково прізвище, ім'я, по-батькові * керівника організації повністю. Проставляється особистий підпис керівника організації, завіряється печаткою організації, і дата підписання;

3) при поданні Декларації платником податку - індивідуальним підприємцем проставляється тільки його особистий підпис у місці, відведеному для підпису, а також дата підписання Декларації;

4) при поданні Декларації представником платника податків - фізичною особою за рядком «прізвище, ім'я, по батькові повністю» вказуються порядково прізвище, ім'я, по-батькові * представника платника податків повністю. Проставляється особистий підпис представника платника податків, дата підписання, а також вказується найменування документа, що підтверджує повноваження представника платника податків;

5) при поданні Декларації представником платника податків-юридичною особою по рядку «прізвище, ім'я, по батькові повністю» вказуються порядково повністю прізвище, ім'я, по-батькові * фізичної особи, уповноваженого відповідно до документом, що підтверджує повноваження представника платника податків - юридичної особи, засвідчувати достовірність і повноту відомостей, зазначених у Декларації.

У полі «найменування організації - представника платника податків» - найменування юридичної особи - представника платника податків. Проставляється підпис особи, відомості про який зазначені по рядку "прізвище, ім'я, по батькові повністю», заверяемая печаткою юридичної особи - представника платника податків та дата підписання.

У полі «Найменування документа, що підтверджує повноваження представника» вказується найменування документа, що підтверджує повноваження представника платника податків.

3.5. РРозділ «Заповнюється працівником податкового органу» містить відомості про подання Декларації (код способу подання Декларації відповідно до Додатку № 3 до цього Порядку; кількість сторінок Декларації; кількість аркушів підтверджуючих документів або їх копій, доданих до Декларації; дату подання Декларації; номер, під яким зареєстрована Декларація; прізвище та ініціали імені та по батькові * працівника податкового органу, що прийняв Декларацію; його підпис).