MyHelper » Інше » Що таке синопсис?


Синопсис (др.-греч. Σύνοψις, від грецьких слів: συν - з і όπτω - дивлюся) - в науковій номенклатурі стародавніх греків означало виклад в одному загальному огляді, в стислій формі, без докладної аргументації і без детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмета або однієї галузі знань.

Синоптиком (Συνοπτικός) називали вченого, який одним загальним поглядом обіймав у своєму світогляді все коло предметів, що входять у відому сферу.

У наступні часи назва синопсис насамперед давалося історичним творам, в хронологічному порядку излагавшим факти один за іншим, відзначаючи ретельно їх дати.

Звичайно синопсис як спосіб історичного викладу протиставляли синтагме (др.-греч. Σύνταγμα), за правилами якої міститься у творі матеріал розташовувався в порядку не тільки хронологічному, але і більш-менш систематичному, хоча систематичність ця грунтувалася далеко не завжди на правильному органічному діленні предмета, а обумовлювалася нерідко чисто зовнішньої схемою, наприклад, порядком алфавіту (канонічна синтагма Матфея Властаря).

Від пізніших історичних праць синопсис відрізняється повною відсутністю прагматизму, тобто роз'яснення внутрішнього зв'язку між подіями попередніми і наступними, і яких би то не було елементів так званої історичної критики. Типовим зразком історичного синопсису служить Київський синопсис Інокентія Гізеля, що викладає в стислому вигляді і в хронологічній послідовності факти російської історії.

У поляків колись Синопсисом називалося прості хронологічні збори, виклад прав і правил, даних королями польськими російським людям, перебуваючих в польському підданстві. У візантійській богословській літературі словом Синопсис називалося послідовний огляд і виклад у скороченні декількох однорідних тем; так, наприклад, огляд проповідей Золотоустого на Святе Письмо Старого і Нового Завіту або бесіди святого Афанасія.

Синопсис називається і скорочений виклад тлумачень Отців Церкви, прототипом яких служить «Sacrae Scripturae cursus completus» Міня. Професор M. A. Голубєв називав Синопсис всю науку, що носить назву «введення в Св. Писання», і свої власні твори, як, напр., Тлумачення на I послання до Коринтян.