MyHelper » Суспільство та Політика » Що таке глобалізація?


Таке поняття як глобалізація, його сутність і прояви, не можна вважати остаточно визначеними, це - предмет філософських суперечок і міжнародних конференцій. Вперше, ще в 1985 році, це поняття вжив і дав його тлумачення американський соціолог Робертсон, і незабаром воно стало активно входити в наше життя.

Сьогодні глобалізація розглядається як одна з головних характеристик сучасного стану світу. Жодна країна не може більше жити ізольовано, відгородити від зовнішнього світу свою економіку або культуру.

Деякі вчені вбачають прояви глобалізації в досить далекому минулому. Наприклад, в Римській імперії, що об'єднала колись півсвіту, стали повсюдно поширюватися подібні звичаї, будівельні технології, релігійні уявлення - це робило життя населяють її різних народів схожою, об'єднувало їх. Все ж довгий час націям вдавалося зберігати свою несхожість на інших, і лише в кінці минулого століття бурхливий розвиток електронних технологій зробило процес глобалізації повним і невідворотним.

Глобалізація охопила всі сторони життя. Будь-яка національна економіка сьогодні може продуктивно функціонувати, тільки якщо знаходить собі місце у світовій економічній системі. Все більше виникає наднаціональних політичних інститутів, і внутрішня політика будується з оглядкою на думку європейських чи світових організацій. Вирівнюється культурний та освітній рівень, при цьому у всьому світі стрімко поширюються західні індивідуалістичні цінності.

Глобалізація має багато позитивних сторін у вигляді вирівнювання рівня життя в різних країнах. Однак і її негативні прояви стають все гостріше - зокрема, економічні кризи та екологічні катастрофи набувають всесвітній характер.

Саме це породило рух антиглобалістів, людей, активно виступають за збереження національної своєрідності кожного народу, проти об'єднавчих процесів, в яких вони бачать загрозу самій земної цивілізації.