MyHelper » Бізнес, Фінанси » Що таке ВВП?


Досить часто в новинах ми читаємо або чуємо про те, за такий-то період ВВП виріс або темпи його зростання знизилися і становлять стільки - то відсотків. Але для переважної більшості слухачів і читачів питання про те, що таке ВВП, зависає в повітрі без відповіді. Ще абревіатуру ВВП не складно, часто буває на слуху, а в чому сенс валового внутрішнього продукту спробуємо розібратися.

Якщо не вникати в основи макроекономіки, то валовий продукт (ВВП) - це весь обсяг товарів і споживчих послуг, які були вироблені в державі за рік або квартал. Він виражений в загальній ринкової вартості продукції та послуг, вироблених для внутрішнього споживання, накопичення й експорту.

Що б уникнути подвійного обліку, в розрахунок не включають вартість продукції, призначеної для подальшої переробки. Валовий продукт враховує продукцію споживання, виготовлену в межах держави, для якого проводиться розрахунок, але виробничі ресурси беруться до обліку і свої, і імпортні.

ВВП - це один з найбільш важливих показників, що характеризує економіку. Для отримання повної картини її стану розраховують декілька видів валового продукту, а потім їх зіставляють. Визначають абсолютний ВВП, виражений у цінах звітного періоду. Він характеризує загальну ступінь зміни внутрішнього продукту.

Для порівняння визначають реальний ВВП, валовий продукт в цінах минулого року, тобто без урахування інфляції. Він відображає реальний стан виробництва. Порівнюючи показники реального ВВП з показниками ВВП базового року, отримують картину розвитку економіки в порівнянні з базовим роком.

Якщо розділити значення ВВП на кількість жителів держави, отримаємо значення ВВП на одного жителя. Порівнюючи їх з такими ж досягненнями інших країн, отримуємо рівень розвитку держав.

Тепер ми знаємо, що таке ВВП. Це все, що ми споживаємо, державні витрати, експорт, інвестиції - імпорт. От і вся премудрість.