MyHelper » Юридична допомога » Що таке рівність людей перед законом?


Як відомо, люди від природи наділені різними фізичними якостями, розумовими та іншими здібностями, люди відрізняються статтю, віком і т.д. У чому вони рівні між собою?

В одному люди можуть бути рівними між собою - вони мають однакові можливості користуватися власними правами, тобто є рівноправними.
Всі люди рівні передзаконом. Це значить, що закон однаково розповсюджується на всіх громадян країни.

Кожна людина може купувати і продавати майно, міняти, дарувати, мати власність і розпоряджатися нею, вибирати професію, працювати, звертатися за медичною допомогою і отримувати її тощо. Має право захищати свої права будь-яким способом, не заборонених законом. У разі порушення закону будь-яка особа буде нести відповідальність однаково, не маючи привілеїв перед законом.

Рівність людей перед законом - рівне становище людей у суспільстві щодо дотримання ними норм закону, закріплених в законах їхніх прав, обов'язків і відповідальності.