MyHelper » Як правильно ні як або не як?


ні в стійких виразах
- Ні дати ні взяти; ні світ ні зоря; ні вдень ні вночі; ні стати ні сісти; ні живий ні мертвий, ні риба ні м'ясо; ні те ні се (комою не розділяються!).
- Жоден - тобто ніхто (не один - багато); жодного разу - анітрохи (не раз - багато разів, декілька разів).
- Ні з місця! Ні кроку назад!

парне вживання ні: ні-ні (Ні хліба, ні видовищ народ не отримав).
У подібних пропозиціях негативну частку ні можна замінити і або зовсім опустити - сенс висловлювання збережеться. (І хліба, і видовищ народ не отримав. Хліба, видовищ народ не отримав.)

До важким випадкам вживання ні можна віднести наступні:

ні для посилення заперечення
У пропозиціях, де ні використовується для посилення заперечення, зазвичай вже є заперечення (ні, не): Немає ні копійки грошей. Не дав мені жодного рублика. Іноді заперечення тільки мається на увазі: Ні копієчки в кишені. Ні копієчки не було в кишені.