MyHelper » Як правильно оформити директора?


C працівником, на наш погляд, слід укласти угоду про переведення. З точки зору трудового законодавства, генеральний директор є працівником, особливості регулювання праці якого встановлені гл. 43 ТК? Ф (ч. 6 ст. 11 ТК? Ф).

Зміна трудової функції працівника (у тому числі займаної ним посади) при продовженні роботи у того ж роботодавця визнається переведенням на іншу роботу (ч. 1 ст. 72.1 ТК? Ф). Такий переклад оформляється додатковою угодою сторін до трудового договору (ст. 72 ТК? Ф). Ні гол. 12 ТК? Ф, регулююча переклади на іншу роботу та інші зміни трудового договору, ні гол. 43 ТК? Ф, яка визначає особливості трудової діяльності керівників організацій, ні Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (далі - Закон № 208-ФЗ) не передбачають будь-яких заборон чи обмежень на застосування норм про переклади на іншу роботу для керівників акціонерних товариств.

Більше того, ч. 4 ст. 73 ТК? Ф прямо регламентує один з можливих випадків переведення керівника організації на іншу роботу.

З боку роботодавця додаткову угоду до трудового договору про переведення керівника на іншу роботу має бути підписана в тому ж порядку, який передбачений Законом № 208-ФЗ для підписання трудового договору з керівником.

У цьому додатковій угоді має бути визначено, як змінюється трудова функція керівника, з якого моменту вона змінюється, на який термін (постійно або тимчасово), з якими умовами оплати праці, з яким режимом роботи тощо.

Про переведення роботодавцем видається наказ за уніфікованою формою № Т-5 і робиться запис у трудову книжку (ч. 4 ст. 66 ТК? Ф, п. 10 постанови Уряду? Ф від 16.04.2003 № 225 «Про трудові книжки»).

Формально чи не суперечить трудовому законодавству і такий порядок, при якому трудовий договір з генеральним директором розривається, після чого він знову приймається на роботу (вже на посаду заступника генерального директора). Однак, оскільки воля сторін трудового договору в ситуації, що розглядається спрямована не на припинення трудових відносин, а на зміну умов трудового договору, видається доцільним використовувати саме перший варіант (переклад на іншу роботу).