MyHelper » Як правильно заповнити табель?


1. Табель застосовується для обліку часу, фактично відпрацьованого або відпрацьованого кожним працівником організації. На сьогоднішній день використовуються уніфіковані форми табеля обліку робочого часу - N Т-12 і N Т-13які були затверджені постановою Держкомстату? осії від 05.01.2004 N 1. Відповідно до вказівок щодо заповнення уніфікованих форм, що містяться в цьому ж документі, витрати робочого часу враховуються в табелі або методом суцільної реєстрації явок і неявок на роботу, абошляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень, понаднормових годин і т.п.).
У графі 4 (форм N Т-12 і N Т-13) і графі 6 (форми N Т-13) табеля верхній рядок застосовується для відмітки умовних позначень (кодів) витрат робочого часу, а нижня - для записутривалості відпрацьованого або невідпрацьованого часу (в годинах, хвилинах) за відповідними кодами витрат робочого часу на кожну дату.
Для обліку тривалості роботи вахтовим методом в таблиці умовних позначень табеля встановлений буквений код"ВМ" і цифровий код "05".
Оскільки дні междувахтового відпочинку надаються працівникові крім вихідних днів (щотижневого безперервного відпочинку) і оплачуються в розмірі денної ставки (частина третя ст. 301 ТК? Ф), їх слід відзначати в табелі як додатковівихідні дні (оплачувані) літерним кодом "ОВ" або цифровим кодом "27". Вказівки щодо заповнення табеля передбачають, що при відображенні неявок на роботу, облік яких ведеться в днях (відпустка, дні тимчасової непрацездатності, службові відрядження, відпустка у зв'язку знавчанням, час виконання державних або громадських обов'язків і т.д.), у графах 4 і 6 проставляються тільки коди умовних позначень. Нижні рядки граф залишаються порожніми.
У дні междувахтового відпочинку співробітники не працюють, тому в графи 5 і 6 (форми N Т-13)ці дні не вносяться.
2. Работнікам, які трудяться вахтовим методом, покладено такі додаткові виплати:
- Оплата днів междувахтового відпочинку;
- Виплата надбавки замін добових;
- Виплата районних коефіцієнтів і процентних надбавок прироботі на вахті в районах Півночі;
- Оплата передбачених графіком роботи на вахті днів перебування в дорозі, а також днів затримки в дорозі за метеорологічним умовам або вини транспортних організацій.
Відповідно до частини третьої ст. 301 ТК? Ф кожен день відпочинку взв'язку з переробкою робочого часу в межах графіка роботи на вахті (день междувахтового відпочинку) оплачується в розмірі денної тарифної ставки, денної ставки (частини окладу (посадового окладу) за день роботи), якщо більш висока оплата не встановлена ​​колективним договором, локальним нормативним актом або трудовим договором.
Якщо в організації встановлено 5-денний 40-годинний робочий тиждень, то один день междувахтового відпочинку надається за кожні 8:00 переробки (рішення Верховного Суду? Ф від 04.02.2002 N ГКПІ02-398).
Годинники переробки робочого часу в межах графіка роботи на вахті, некратні цілого робочого дня, можуть накопичуватися протягом календарного року і підсумовуватися до цілих робочих днів з наступним наданням додаткових днів междувахтового відпочинку (частина четверта ст. 301 ТК? Ф).
Наприклад, за час вахти співробітник відпрацював 196 годин за графіком.
Норма робочого часу за цей період - 100 годин. Переробка в межах графіка - 96 годин (196 ч. - 100 ч.). При 5-денному 40-годинному робочому тижні співробітнику надаються 12 днів междувахтового відпочинку (96 ч.: 8 ч.). Таким чином, працівникові оплачуються 196 годин, відпрацьованих на вахті, і понад те (у розмірі денної ставки) - 12 днів междувахтового відпочинку.
За кожний календарний день перебування в місцях виконання робіт у період вахти, а також за фактичні дні перебування в дорозі від місця перебування роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і назад виплачується замість добових надбавка за вахтовий метод роботи (частина перша ст. 302 ТК ? Ф). Згідно з частиною четвертою ст. 302 ТК? Ф працівникам роботодавців, що не відносяться до бюджетної сфери, надбавка за вахтовий метод роботи виплачується в розмірі та порядку, що встановлюються колективним договором, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації, трудовим договором.
Якщо працівник виїжджає для виконання робіт вахтовим методом у райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших районів, йому встановлюється районний коефіцієнт і виплачуються процентні надбавки до заробітної плати в порядку і розмірах, які передбачені для осіб, які постійно працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (частина п'ята ст. 302 ТК? Ф).
Відповідно до частини восьмої ст. 302 ТК? Ф за кожний день перебування в дорозі від місця перебування роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і назад, передбачений графіком роботи на вахті, а також за дні затримки в дорозі за метеорологічним умовам або вини транспортних організацій працівнику виплачується денна ставка.