MyHelper » Як правильно написати прізвище?


Іванов, Ожегов, Крисін, Лопатин, Бунін, Фонвізін, Грін, Цейтлін, Дарвін. Чоловічі прізвища на-ов,-ін (російські і запозичені) схиляються: словник Ожегова, розповідь належить Буніну, чекаю Іванова, розмовляти з Крисіним проГріні.

Запозичені прізвища на-ов,-ін, які належать іноземцям, у формі орудного відмінка мають закінчення-ом (як іменники другої шкільного відмінювання, наприклад стіл, столом): Дарвіном, Гріном, Чапліном. Омонімічние російські прізвища мають закінчення-им у формі орудного відмінка: з Чапліним (від діалектного слова чапля - чапля).

Шукшина, Ільїна, Петрова, Федорова, Граудина. Жіночі прізвища на-ина,-ова схиляються. Прізвища типу Смородина, Перлина схиляються двояко, залежно від схиляння чоловічий прізвища (Людмили Перлини та Людмили Перлиною, Зої Смородини та Зої Смородіної).

Окуджава, Глоба, Щерба, Вайда, Піхоя, Берія. Чоловічі і жіночі прізвища на-а,-я неударні схиляються (Павла Глоби, про Джейн Фонді, з Анною Піхоя, про Берію).

Мітта, Сковорода, Кваша. Чоловічі і жіночі прізвища слов'янського походження на-а ударне схиляються (про Олександра Мітте, з Григорієм Сковородою).

Дюма, Золя, Тома. Чоловічі і жіночі прізвища французького походження на-а,-я ударні не відмінюються (книга Олександра Дюма).

Блок, Гафт, Брокгауз, Гашек, Міцкевич, Штірліц, Даль,? озенталь, Гудзій, Макбет. Чоловічі прізвища, що закінчуються на приголосну, байдуже - м'яку або тверду, схиляються (енциклопедія Брокгауза, поезія Міцкевича, словник написаний Далем). При відмінюванні чоловічих прізвищ з згубленою гласною прийнято залишати швидку голосну (Іван Заєць - з Іваном заєць, про Івана Заєць). Жіночі прізвища, що закінчуються на приголосну, не відмінюються (до Любові Дмитрівні Блок, спогади Надії Мандельштам).

Черних,? ижіх, Кручених. Чоловічі і жіночі прізвища на-их,-їх не схиляються.

Короленка, Довженка, Шевченка, Лукашенко, Петренко. Чоловічі і жіночі прізвища на-ко не схиляються.

Фальконе, Гастелло, Живаго Дурново, Ландо, Данте, Коні. Чоловічі і жіночі прізвища на-о,-е,-і,-у,-ю, а також на-а з попередньою голосною не відмінюються.

Калакуцький, Калакуцький, Біла, Білий, Товста, Толстой. Чоловічі і жіночі прізвища, які є за формою прикметниками, схиляються за моделлю прикметників:

І. п.: Андрій Білий, Тетяна Толстая, Дмитро Донський

Р. п.: Андрія Білого, Тетяни Толстої, Дмитра Донського

Д. п.: Андрію Білому, Тетяні Толстой, Дмитру Донському

В. п.: Андрія Білого, Тетяну Товсту, Дмитра Донського

Т. п.: з Андрієм Білим, з Тетяною Толстой, з Дмитром Донським

П. п.: про Андрія Білому, про Тетяну Толстой, про Дмитра Донському.