MyHelper » Як правильно оформити титульний лист?


Як оформити титульний лист? Як це зробити. Все дуже просто. Наведу основні елементи оформлення титульного аркуша (за ГОСТом 7.32-2001) Усього 4 пункти

1. Назва вищестоящої організації
Наприклад,
Міністерство освіти і науки? Російсько Федерації
Державна освітня установа вищої професійної освіти
«Читинської госуд? Ственную Унів? Тету »
(ЧітГУ)
Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації
Гуманітарно-технічний коледж

2. Найменування роботи
наприклад,
Реферат
з дисципліни: «Основи теорії організації»
Тема: «Інформація та інформаційне забезпечення в організації»

3. Хто виконав і хто прийняв роботу
наприклад,
Виконав: ст. гр. МНКрк - 08
Перегудов С.В.
Перевірив:
Пахалуев Н.В.

4. Місце і дата складання звіту
наприклад,
Чита 2011