MyHelper » Як правильно оформити диплом?


Оформлення тексту диплома на перший погляд, нескладна справа. Але практика показує, що це думка оману, яку долає далеко не всіма дипломниками. У підсумку, оформляючи свої дипломні роботи як доведеться, вониотримують нижчі оцінки за них, ніж очікувалося. Прочитайте цю статтю: міститься в ній інформація не буде для Вас зайвою.

Оформлення дипломної роботи підпорядковується кільком загальними правилами, опанувати якими потрібно кожному дипломникові:

текстдипломної роботи роздруковується у форматі Word, на комп'ютері на одній стороні стандартного аркуша білого паперу (формату А4), набагато рідше пишеться від руки;
текст дипломної роботи повинен бути витриманий в одному форматі (оформлення титульного аркуша, розміри полів,відступи, шрифт, інтервал, нумерація сторінок, оформлення виносок, оформлення структурних частин диплома), рекомендованому вузом (він представлений у методичних рекомендаціях, вимогах (правилах) для написання дипломних робіт).
Ці вимоги до оформлення дипломнихробіт можуть змінюватись в залежності від положень про дипломних роботах, розроблюваних вузами.

Проте, приступаючи до оформлення дипломної роботи, дотримуйтеся наступних кроків:

ще до того, як Ви напишете перше слово в тексті свогодиплома, виставте необхідні розміри полів, скориставшись функцією Параметри сторінки;
натисніть вікно Сервіс (функція мову) і відразу ж розставте переноси;
через вікно Формат встановіть потрібний міжрядковий абзац сторінки, а також необхідні розміри відступіві колонтитулів;
через вікно Вставка встановіть нумерацію сторінок: головне почати нумерацію саме з тієї сторінки, яка рекомендована, з урахуванням йде першим в дипломній роботі титульного листа; також важливо виставити номери сторінок в тій частині сторінки, якавказана в методичних рекомендаціях (вгорі чи внизу, по центру або праворуч);
виберіть потрібний шрифт і розмір шрифту;
вирівняйте праве поле.
Виноски Ви будете розставляти пізніше, вже в процесі набору на комп'ютері тексту дипломної роботи (див. про цестатті нашого циклу Як оформити виноски в дипломній роботі? і Як працювати з літературою для диплома?).

Запам'ятайте: виконання саме в зазначеному порядку названих вище дій обов'язково має передувати написанню самого тексту дипломної роботи.

Це необхідно для того, щоб Ваша дипломна робота була оформлена по всьому її тексту в єдиному форматі. Якщо даний порядок буде порушений, то Ваша дипломна робота може стати хаотичною: різні розміри шрифту, відсутність або неправильна розстановканумерації сторінок, відсутність або неправильне оформлення виносок, різні абзацні відступи і т.д.

Такі порушення відразу ж впадають в очі будь-якому досвідченому викладачу. У підсумку Вам доведеться або переробляти роботу, що займе багато часу, або за неїбуде виставлена ??більш низька оцінка, ніж очікувалося.

Крім виконання цих загальних рекомендацій, слід правильно оформити структурні частини дипломної роботи, тобто вступ, основну частину (глави і параграфи), висновок, список використаної літератури і додатки, а також ілюстративний матеріал.

Загальне правило оформлення тут таке: всі зазначені частини диплома повинні починатися з нової сторінки.

Оформлення титульного аркуша завжди здійснюється у відповідності з тими методичними рекомендаціями, які дає вуз. Тому ми ніяких рекомендацій у цьому зв'язку дати не можемо.

Що стосується основної частини дипломної роботи, то в її рамках кожна глава починається з нової сторінки, а параграфи, розташовані всередині глави, слідують одна за одною послідовно, тобто їх не потрібно починати з нової сторінки.

Мабуть, єдине спеціальне вимога тут таке: новий параграф не слід починати на тій же сторінці, що й попередній, якщо до кінця цієї сторінки залишається менше трьох рядків. Іншими словами, якщо на сторінку входять менше трьох рядків нового параграфа, тобто потрібно починаючи з нової сторінки.

Найбільша складність в оформленні дипломної роботи полягає в тому, щоб правильно оформити текст основної частини. Речь в даному випадку йде про правильне цитуванні, посиланнях на думки різних авторів і, відповідно, про оформлення виносок. Також в основній частині дипломної роботи може міститися ілюстративний матеріал, який вимагає правильного оформлення (малюнки, схеми, таблиці).

Тут корисними для Вас будуть наступні статті нашого циклу Теоретична частина диплома, Як працювати з літературою для диплома?, Практична частина диплома, Як оформити виноски в дипломній роботі?.

Спеціальні вимоги також існують до оформлення вступу, висновків, списку використаної літератури та додатків. Більш докладно про це ми розповімо в наступних статтях циклу: Як написати введення до диплома?, Як переробити дипломну роботу з інтернету?, Як написати висновок до диплома?, Як скласти і оформити список до дипломної роботи?, Як оформити додатки до дипломної роботи? .

Запам'ятайте: перш ніж приступити до комп'ютерного набору тексту дипломної роботи, виконайте ті кроки з оформлення диплома, які ми рекомендували. Це дозволить Вам надалі не думати над тим, правильно чи неправильно ви виконали дані Вам вузом методичні рекомендації, а займатися безпосередньо дипломною роботою, її написанням. Вам ще багато що належить зробити при написанні структурних частин дипломної роботи як по їх змісту, так і за оформленням.