MyHelper » Як правильно оформити диплом?


Оформлення тексту диплома на перший погляд, нескладна справа. Але практика показує, що це думка оману, яку долає далеко не всіма дипломниками. У підсумку, оформляючи свої дипломні роботи як доведеться, вониотримують нижчі оцінки за них, ніж очікувалося. Прочитайте цю статтю: міститься в ній інформація не буде для Вас зайвою.

Оформлення дипломної роботи підпорядковується кільком загальними правилами, опанувати якими потрібно кожному дипломникові:

текстдипломної роботи роздруковується у форматі Word, на комп'ютері на одній стороні стандартного аркуша білого паперу (формату А4), набагато рідше пишеться від руки;
текст дипломної роботи повинен бути витриманий в одному форматі (оформлення титульного аркуша, розміри полів,відступи, шрифт, інтервал, нумерація сторінок, оформлення виносок, оформлення структурних частин диплома), рекомендованому вузом (він представлений у методичних рекомендаціях, вимогах (правилах) для написання дипломних робіт).
Ці вимоги до оформлення дипломнихробіт можуть змінюватись в залежності від положень про дипломних роботах, розроблюваних вузами.

Проте, приступаючи до оформлення дипломної роботи, дотримуйтеся наступних кроків:

ще до того, як Ви напишете перше слово в тексті свогодиплома, виставте необхідні розміри полів, скориставшись функцією Параметри сторінки;
натисніть вікно Сервіс (функція мову) і відразу ж розставте переноси;
через вікно Формат встановіть потрібний міжрядковий абзац сторінки, а також необхідні розміри відступіві колонтитулів;
через вікно Вставка встановіть нумерацію сторінок: головне почати нумерацію саме з тієї сторінки, яка рекомендована, з урахуванням йде першим в дипломній роботі титульного листа; також важливо виставити номери сторінок в тій частині сторінки, якавказана в методичних рекомендаціях (вгорі чи внизу, по центру або праворуч);
виберіть потрібний шрифт і розмір шрифту;
вирівняйте праве поле.
Виноски Ви будете розставляти пізніше, вже в процесі набору на комп'ютері тексту дипломної роботи (див. про цестатті нашого циклу Як оформити виноски в дипломній роботі? і Як працювати з літературою для диплома?).

Запам'ятайте: виконання саме в зазначеному порядку названих вище дій обов'язково має передувати написанню самого тексту дипломної роботи.

Це необхідно для того, щоб Ваша дипломна робота була оформлена по всьому її тексту в єдиному форматі. Якщо даний порядок буде порушений, то Ваша дипломна робота може стати хаотичною: різні розміри шрифту, відсутність або неправильна розстановканумерації сторінок, відсутність або неправильне оформлення виносок, різні абзацні відступи і т.д.

Такі порушення відразу ж впадають в очі будь-якому досвідченому викладачу. У підсумку Вам доведеться або переробляти роботу, що займе багато часу, або за неїбуде виставлена ​​більш низька оцінка, ніж очікувалося.

Крім виконання цих загальних рекомендацій, слід правильно оформити структурні частини дипломної роботи, тобто вступ, основну частину (глави і параграфи), висновок, список використаної літератури і додатки, а також ілюстративний матеріал.

Загальне правило оформлення тут таке: всі зазначені частини диплома повинні починатися з нової сторінки.

Оформлення титульного аркуша завжди здійснюється у відповідності з тими методичними рекомендаціями, які дає вуз. Тому ми ніяких рекомендацій у цьому зв'язку дати не можемо.

Що стосується основної частини дипломної роботи, то в її рамках кожна глава починається з нової сторінки, а параграфи, розташовані всередині глави, слідують одна за одною послідовно, тобто їх не потрібно починати з нової сторінки.

Мабуть, єдине спеціальне вимога тут таке: новий параграф не слід починати на тій же сторінці, що й попередній, якщо до кінця цієї сторінки залишається менше трьох рядків. Іншими словами, якщо на сторінку входять менше трьох рядків нового параграфа, тобто потрібно починаючи з нової сторінки.

Найбільша складність в оформленні дипломної роботи полягає в тому, щоб правильно оформити текст основної частини. Речь в даному випадку йде про правильне цитуванні, посиланнях на думки різних авторів і, відповідно, про оформлення виносок. Також в основній частині дипломної роботи може міститися ілюстративний матеріал, який вимагає правильного оформлення (малюнки, схеми, таблиці).

Тут корисними для Вас будуть наступні статті нашого циклу Теоретична частина диплома, Як працювати з літературою для диплома?, Практична частина диплома, Як оформити виноски в дипломній роботі?.

Спеціальні вимоги також існують до оформлення вступу, висновків, списку використаної літератури та додатків. Більш докладно про це ми розповімо в наступних статтях циклу: Як написати введення до диплома?, Як переробити дипломну роботу з інтернету?, Як написати висновок до диплома?, Як скласти і оформити список до дипломної роботи?, Як оформити додатки до дипломної роботи? .

Запам'ятайте: перш ніж приступити до комп'ютерного набору тексту дипломної роботи, виконайте ті кроки з оформлення диплома, які ми рекомендували. Це дозволить Вам надалі не думати над тим, правильно чи неправильно ви виконали дані Вам вузом методичні рекомендації, а займатися безпосередньо дипломною роботою, її написанням. Вам ще багато що належить зробити при написанні структурних частин дипломної роботи як по їх змісту, так і за оформленням.