MyHelper » Як правильно нарахувати відпускні?


Одним з ключових етапів надання працівникам щорічних оплачуваних відпусток є нарахування і виплата їм відпускних. Разумеется, ці кадрові рішення потрібно реалізовувати правильно, з урахуванням всіхвимог чинного законодавства. Пропонуємо розібрати ситуації, пов'язані з розрахунком середнього заробітку для цілей оплати відпустки, з якими найчастіше доводиться стикатися на практиці.

Для початку нагадаємо, що право на щорічну оплачуванувідпустку належить до основних конституційних прав громадян, які працюють за трудовим договору1. За загальним правилом щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 28 календарних днів2. У ряді випадків співробітникам покладені ідодаткові оплачувані отпуска3. Причому при обчисленні загальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки додаткові оплачувані відпустки підсумовуються з щорічною основною оплачуваною отпуском4.

І хоча співробітники використовують відпустки впротягом всього календарного року, кінець весни і літо традиційно є в нашій країні сезоном масових відпусток. Наступ травня означає, що у бухгалтерів і кадровиків значно додається роботи, пов'язаної з нарахуванням відпускних і оформленням всіхнеобхідних для надання щорічних оплачуваних відпусток документів.

Оплачувана відпустка повинна надаватися працівникові щорічно на підставі графіка відпусток, складеного та затвердженого не пізніше ніж за 2 тижні до початку календарного года5.

Право на використання першого чергової відпустки виникає у працівника після закінчення 6 місяців його безперервної роботи у даного роботодавця. Але за згодою сторін цей відпустку може бути наданий співробітнику і до закінчення 6 месяцев6.

Крім того, за угодою між працівником і роботодавцем щорічну оплачувану відпустку можливо розділити на частини. При цьому хоча б одна з них повинна бути не менше 14 календарних дней7.

На період щорічної оплачуваної відпустки за працівником зберігаєтьсяне тільки місце роботи (посада), а й середній заробіток, тобто отпускние8.

Фактично для нарахування відпускних роботодавцю необхідно:
- Визначити тривалість відпустки (кількість календарних днів);
- Розрахувати середній деннийзаробіток співробітника;
- Нарахувати суму відпускних, яка визначається як добуток середнього денного заробітку і кількості календарних днів відпустки.

Тривалість відпустки встановлює-ся бухгалтером на підставі наказу (розпорядження)роботодавця про надання відпустки працівнику (при його підготовці використовуються уніфіковані форми № Т-6 і Т-6а9).

При підрахунку кількості календарних днів відпустки слід враховувати, що неробочі святкові дні, що припадають на період щорічноїоплачуваної відпустки, у число календарних днів відпустки не включаются10. Іншими словами, на неробочі святкові дні відпустку подовжується лише фактично, оскільки оплаті у вигляді відпускних підлягають лише календарні дні, які включаються у відпустку.

Приклад 1

Якщо відпустка надається співробітнику з 6 червня 2011 року на 10 календарних днів, то фактично він триватиме до 16 червня 2011 (тобто 11 календарних днів), оскільки 12 червня 2011 (неробочий святковий день) до календарних днів відпустки включатися не буде.Але середній заробіток (відпускні) буде за працівником збережений лише на 10 календарних днів.

Порядок розрахунку середнього заробітку, в тому числі для цілей нарахування відпускних, регламентується статтею 139 ТК? Ф і Положенням про особливості порядку обчисленнясередньої заробітної плати (далі - Положення) 11.

Расчет середнього заробітку для цілей оплати відпустки документально відображається в записці-розрахунку (форма № Т-60), яка має бути підготовлена ??бухгалтерією.

При розрахунку середньої заробітної плативраховуються всі передбачені системою оплати праці та застосовувані у роботодавця види виплат, незалежно від їх джерел.

Крім того, при будь-якому режимі роботи розрахунок середньої заробітної плати працівника провадиться виходячи з фактично нарахованої йомузаробітної плати і фактично відпрацьованого ним часу за 12 календарних місяців, що передують періоду, за який зберігається середня заробітна плата. Причому календарним місяцем вважається період з 1-го по 30-е (31-е) число відповідного місяця включно (у лютому- По 28-е (29-е) число включно).

Важливо пам'ятати, що середній денний заробіток для цілей оплати відпусток, що надаються в календарних днях, а також виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється за період, рівний 12 календарним місяцям,безпосередньо передує місяцю, в якому надається відпустка, шляхом ділення суми нарахованої за вказаний період заробітної плати на 12 і на 294 (середньомісячне число календарних днів).

При визначенні середнього денного заробітку в розрахунку будутьбрати участь не тільки суми, нараховані працівникові відповідно до встановленого йому окладом (тарифною ставкою або відрядною розцінкою), але і всі інші складові заробітної плати:
- Виплати за роботу в неробочі святкові та вихідні дні;
- Виплати запонаднормову роботу;
- Районні коефіцієнти і процентні надбавки;
- Доплати за суміщення посад;
- Доплати за роботу в нічний час та ін

Положення передбачає, що при розрахунку середнього заробітку не враховуються лишевироблені на користь співробітника виплати соціального характеру, а також інші виплати, що не належать до оплати праці (матеріальна допомога, оплата вартості харчування, проїзду, навчання, комунальних послуг, відпочинку та ін) 12.

Якщо один або кілька місяціврозрахункового періоду відпрацьовані в повному обсязі (або окремі проміжки часу з нього виключалися на підставі пункту 5 Положення), то середньомісячна кількість календарних днів не повністю відпрацьованого місяця визначається розрахунковим шляхом.

У такихситуаціях проводиться розподіл середньомісячного числа календарних днів (294) на кількість календарних днів цього місяця і множення отриманого результату на кількість календарних днів, що припадають на відпрацьований час у даному місяці. У підсумку середній деннийзаробіток розраховується діленням суми фактично нарахованої зарплати за розрахунковий період на середньомісячне число календарних днів (294), помножене на кількість повних календарних місяців, і кількість календарних днів у місяцях, що не були відпрацьованіповністю.

Приклад 231.
Чергова відпустка надається працівникові з 6 червня 2011 року на 14 календарних днів. Він працює за 5-денному робочому тижні з двома вихідними днями (субота і неділя). Зарплата складається з окладу (1800000 руб.) Та надбавки закваліфікаційну категорію (10% до окладу). У серпні 2010 року працівник перебував у відпустці (з 16 по 29), а з 27 грудня 2010 по 10 січня 2011 року він хворів.

Расчетний період для визначення середнього денного заробітку в даному випадку охоплює червня 2010 року - травень 2011року.

Сума винагороди, яка бере участь у розрахунку середнього денного заробітку, складе 22429565 руб. ((1800000 руб. + 1800000 руб. Х 10%) х 10 міс. + (1800000 руб. + 1800000 руб. Х 10%) /22 дн. Х 12 дн. + (1800000 руб. + 1800000 руб. х 10%) /23 дн. х 18 дн.).

Середньомісячна кількістькалендарних днів, за яке винагороду нараховано, дорівнює 32530 дн. (294 дн. Х 9 міс. + 294 дн. /31 день х 17 дн. + 294 дн. /31 день х 26 дн. + 294 дн. /31 день х 21 дн.) .

У результаті середній денний заробіток складе 68950 руб. (22429565 руб. /32530 дн.), А сума відпускних за період з 6 по 20червня 2011 - 965300 руб. (68950 руб. Х 14 дн.).

У разі, коли співробітник протягом усього розрахункового періоду не працював, і зарплата йому не нараховувалася, для визначення середнього заробітку використовують попередні 12 календарних місяців, протягом якихзарплата виплачівалась13. Така ситуація може виникнути, наприклад, коли жінка перебувала спочатку в декретній відпустці, потім у відпустці по догляду за дитиною, а потім відразу ж пішла в чергову оплачувану відпустку. Виходить, що в 12 місцях перед місяцем початку відпусткині відпрацьованого часу, ні нарахувань по заробітній платі у працівника не буде. Тому для розрахунку потрібно використовувати попередні 12 місяців.

Приклад 3222222 231.
Відразу ж після закінчення відпустки по догляду за дитиною до 15 років працівниці надаєтьсячергову відпустку (з 16 червня 2011 року на 28 календарних днів). Відпустка по вагітності та пологах, після якого надавалася відпустка по догляду за дитиною, розпочався 20 жовтня 2009 року. Перед відпусткою по вагітності та пологах співробітниця працювала з окладом 1500000 руб., А в серпні 2009року (з 10 по 24) була тимчасово непрацездатна.

Расчетний період для визначення середнього денного заробітку в даному випадку - вересень 2008 р. - серпень 2009 року.

Середній денний заробіток складе 50737 руб. ((1500000 руб. Х 10 міс. + 1500000 руб. /21 дн. Х 10 дн. + 1500000руб. /22 дн. х 13 дн.) /(294 дн. х 10 міс. + 294 дн. /31дн. х 16 дн. + 294 дн. /31дн. х 19 дн.)). У підсумку, сума відпускних - 1420636 руб. (50737 руб. Х 28 дн.).

Оскільки у розрахунку середньої зарплати беруть участь всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані уроботодавця незалежно від джерел цих виплат, виплачені працівнику в розрахунковому періоді премії також необхідно включати в расчет14.

Особливості включення премій у розрахунок відпускних визначені у пункті 15 Положення. З нього випливає, що в розрахунокнеобхідно включати:
- Щомісячні премії та винагороди;
- Премії та винагороди за період роботи, що перевищує один місяць;
- Винагорода за підсумками роботи за рік, одноразова винагорода за вислугу років (стаж роботи), інші винагороди запідсумками роботи за рік, нараховані за попередній відпуску календарний рік.

Крім того, всі премії враховуються при визначенні середнього заробітку для цілей оплати відпустки тільки в тому випадку, якщо вони нараховані у розрахунковому періоді. Виняток становитьтільки премія за підсумками роботи за рік, оскільки вона бере участь у розрахунку незалежно від часу її нарахування, якщо покладається працівникові за попередній відпуску календарний рік.

У разі, коли розрахунковий період відпрацьований повністю, то всі премії включаютьсяв розрахунок цілком. Якщо ж працівник не повністю відпрацював період, за який йому виплачені премії, то включення їх у розрахунок буде залежати від того, яким чином вони були нараховані:
- Премія, нарахована пропорційно відпрацьованому часу, включаються до розрахункусереднього заробітку виходячи з фактично нарахованих сум;
- Премію, нараховану в абсолютній величині, необхідно перерахувати пропорційно відпрацьованому в розрахунковому періоді часу.

Також потрібно пам'ятати, що фактично нараховані співробітникупремії включаються до розрахунку таким чином, щоб за кожен місяць розрахункового періоду в нього потрапляло не більше однієї виплати за кожен показник преміювання.

Приклад 4222222 231.
Работнік трудиться в компанії з 8 листопада 2010 року. З 14 червня 2011 йомунадається чергову відпустку на 14 календарних днів. Згідно з положенням про преміювання працівникам нараховуються квартальні премії за фактично відпрацьований час у розмірі 50% від окладу. Також за підсумками роботи за рік у грудні співробітникам нараховуються премії врозмірі окладу (незалежно від відпрацьованого в цьому році часу).

Расчетний період для визначення середнього денного заробітку - Лис 2010 - травень 2011 року.

Дані про здобутий у розрахунковому періоді винагороду наводяться в таблиці:

Упідсумку середній денний заробіток складе 78726 руб. ((13714286 руб. + 1621200 руб. + (2000000 руб. /12 міс. Х 2 міс.) /141 дн. Х 138 дн.) /19894 дн.). Сума відпускних - 1102164 руб. (78726 руб. Х 14 дн.).

Як відомо, щорічна оплачувана відпустка повинна бути продовжений або перенесений наінший строк, який визначається роботодавцем з урахуванням побажань працівника, у разі тимчасової непрацездатності сотрудніка15. Залежно від того, чи вирішить працівник продлять свою відпустку або переносити його на інший термін, слід при необхідності коректувати розрахунки.

Так, якщо працівник буде продовжувати відпустку, ніяких перерахунків робити не потрібно, так як дні відпустки вже були співробітнику оплачені, а за період тимчасової непрацездатності потрібно нарахувати допомогу з тимчасової непрацездатності. З цієї ж причинизаписку-розрахунок за формою № Т-60 не складають.

Приклад 5222222 231.
За графіком відпусток чергову відпустку надана працівникові з 6 червня 2011 року на 14 календарних днів. За період відпустки йому виплачено відпускні в сумі 952400 руб., Розраховані із середнього денногозаробітку в розмірі 68027 руб.

Під час відпустки співробітник хворів з 10 по 21 червня. За його заявою відпустку був продовжений на число днів хвороби.

У підсумку за період з 10 по 21 червня працівнику буде нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності, а відпусткубуде продовжено на 10 календарних днів і завершиться 1 липня 2011 року.

Якщо ж працівник не продовжувати відпустку, а приступив до виконання трудових обов'язків, роботодавцю необхідно провести утримання відпускних за період, який співпав з часомнепрацездатності. Адже за ці дні на підставі лікарняного листа, який представить працівник, потрібно нарахувати допомогу з тимчасової непрацездатності, а не відпускні. Коли ж співробітник в подальшим вирішить використовувати залишилися дні відпустки, роботодавцю доведетьсязаново нарахувати відпускні. Разумеется, що і розрахунковий період в такій ситуації зміниться.

Приклад 6222222 231.
Скористаємося даними прикладу 5 змінивши ситуацію. Після одужання співробітник виходить на роботу, а не подовжує свою відпустку.

Тодіза 10 календарних днів відпустки, що співпали з тимчасовою непрацездатністю (з 10 по 21 червня), потрібно утримати суму відпускних у розмірі 680370 руб. (68037 руб. Х 10 дн.), Нарахувавши працівникові за ці дні допомога з тимчасової непрацездатності.

У разі підвищеннязаробітної плати роботодавцем виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку, коригуються за правилами, встановленими у пункті 16 Положення.

Зауважимо, що індексувати середній заробіток треба тільки тоді, коли підвищення окладів (тарифнихставок) відбувається одночасно по всій організації (філії, іншого структурному підрозділу).

Перерахунку підлягають не всі види виплат. Коригуються тарифні ставки та оклади, а також виплати, встановлені до них у фіксованому розмірі (відсотки,кратність). Виплати, встановлені в діапазоні значень або в абсолютних значеннях, не індексуються. Причому під виплатами, встановленими в діапазоні значень, слід розуміти нарахування, які виробляються, наприклад у розмірі від 10 до 50% посадового окладу, до 100%окладу та т.п.16

Якщо в межах розрахункового періоду заробітна плата підвищувалася кілька разів, розраховується і кілька коефіцієнтів. При цьому враховується саме підвищення заробітку. При зниженні зарплати перерахунок не проводиться.

Порядокзастосування коефіцієнта індексації залежить від того, коли відбулося підвищення: у розрахунковий період; після розрахункового періоду, але до настання відпустки; в період відпустки.

У ситуації, коли підвищення відбулося в межах розрахункового періоду, виплати,нараховані працівникові до підвищення зарплати, множаться на коефіцієнти, розраховані шляхом ділення тарифної ставки, окладу, грошової винагороди, встановлених у місяці їх останнього підвищення, на тарифні ставки, оклади, грошову винагороду, встановлені вкожному з місяців розрахункового періоду.

Приклад 7222222 231.
Співробітникові надається відпустка на 14 календарних днів з 9 червня 2011 року. У розрахунковому періоді в цілому по організації кілька разів змінювалися оклади: 1 серпень 2010 року - з 15000 до 20000 руб. 1 січня 2011року - з 20000 до 22000 руб., а 1 квітня - з 22000 до 20000 руб.

Крім того, за положенням про преміювання працівникові нараховується щомісячна премія у розмірі від 20 до 50% від нарахованої винагороди (за результатами роботи). У серпні 2010 року (з 9 по 22) співробітник 14 календарнихднів перебував у черговій відпустці.

Дані про отримане винагороду наводяться в таблиці:

Коефіцієнти індексації складуть:
- Для червня - липня 2010 року - 147 (2200000 руб. /1500000 руб.);
- Для серпня - грудня 2010 року - 11 (2200000 руб. /2000000руб.).

У результаті середній денний заробіток виявиться рівним 108748 руб. ((1500000 руб. + 150000 руб.) Х 2 міс. Х 147 + (1090909 руб. + 109091 руб. + (2000000 руб. + 200000 руб .) х 4 міс. х 11 + 2200000 руб. х 3 міс. + 220000 руб. х 3 міс. + 2000000 руб. х 2 міс. + 200000 руб. х 2 міс. + 9411000 руб.) /33952 дн.).

Сума відпускних становитиме 1522472 руб. (108748 руб. Х 14 дн.).

Якщо підвищення відбулося після розрахункового періоду, але до виходу працівника у відпустку, індексуються не виплатили, а середній заробіток, обчислений за розрахунковий період в цілому.

Приклад 8222222 231.
Скористаємося умовами прикладу 3. За час знаходження співробітниці у відпустці по догляду за дитиною оклади в організації збільшилися до 2500000 руб. У такому випадку коефіцієнт індексації складе 167 (2500000 руб. /1500000 руб.), А сума відпускних - 2372462 руб. (50737 руб. Х 167 х 28 дн.).

Якщо ж підвищення відбулося під час перебування працівника у відпустці, перераховується частина відпускних, починаючи з дати підвищення заробітної плати і до закінчення відпустки.

Приклад 9222222 231.
Співробітник знаходиться в черговій відпустці з 23 травняпо 5 червня 2011 року. Відпускні виплачені в травні 2011 року з розрахунку середнього денного заробітку 85500 руб. З 1 червня 2011 року по організації в цілому відбулося підвищення окладів на 50%.

У цьому випадку потрібно проіндексувати відпускні за дні, що припадають на червень 2011 року.Оскільки відпустку у співробітника з 23 травня по 5 червня, то коригується період з 1 по 5 червня 2011 року.

У результаті сума до доплати складе 213750 руб. (85500 руб. Х 50% х 5 дн.).

За угодою між працівником і роботодавцем як при прийнятті на роботу, так ізгодом співробітнику можна встановлювати неповний робочий день (зміну) або неповний робочий тиждень з оплатою праці, пропорційної відпрацьованому часу, або в залежності від виконаного обсягу работ17.

І хоча робота на умовах неповного робочогочасу не впливає на тривалість щорічної оплачуваної відпустки, обчислення трудового стажу та правила нарахування середнього заробітку, фактично розмір відпускних у працівників знизиться.

Приклад 10222222 231.
До січня 2011 року співробітник працював на повну ставку з окладом 2000000 руб. З 1 січня 2011 року за угодою з роботодавцем йому було встановлено неповний робочий день (05 ставки з оплатою за фактично відпрацьований час). За графіком відпусток чергову відпустку працівникові надається з 15 червня 2011 року на 14 календарних днів.

У даному випадку розрахунковий період для нарахування відпускних - червень 2010 року - травень 2011 року.

Середній денний заробіток складе 53855 руб. ((2000000 руб. Х 7 міс. + 2000000 руб. Х 05 х 5 міс.) /(294 дн. Х 12 міс)).

У результаті сума відпускних - 753970 руб. (53855 руб. Х 14 дн.).

На завершення нагадаємо, що про час нача-ла відпустки працівник повинен бути повідомлений під розпис не пізніше ніж за 2 неделі18. Виплата відпускних здійснюється не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (незалежно від його тривалості) 19. При порушенні цього терміну роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові компенсацію у вигляді відсотків. Їх розмір повинен бути не нижче 1/300 діючої в цей час ставки ЦБ? Ф від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати відпускних по день фактичного розрахунку включітельно20.

Таким чином, при нарахуванні та виплаті відпускних важливо не допускати помилок. Це дозволить не тільки уникнути конфліктів з працівниками, а й підвищить ефективність їх роботи після повноцінного відпочинку у відпустці.

1) ч. 5 ст. 37 Конституції? Ф

2) ч. 1 ст. 115 ТК? Ф

3) ст. 116-119 ТК? Ф

4) ч. 2 ст. 120 ТК? Ф

5) ч. 1 ст. 122 ч. 1 ст. 123 ТК? Ф

6) ч. 2 ст. 122 ТК? Ф

7) ч. 1 ст. 125 ТК? Ф

8) ст. 114 ТК? Ф

9) затв. постановою Держкомстату? Ф від 05.01.2004 № 1222222 231.
10) ч. 1 ст. 120 ТК? Ф

11) затв. постановою Уряду? Ф від 24.12.2007 № 9
231.
12) п. 3 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого. постановою Уряду? Ф від 24.12.2007 № 9
231.
13) п. 6 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати

14) пп. "Н" п. 2 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати

15) ч. 1 ст. 124 ТК? Ф

16) лист Мінздоровсоцрозвитку? осії від 26.06.2008 № 2337-17

17) ст. 93 ТК? Ф

18) ч. 2 ст. 123 ТК? Ф

19) ч. 9 ст. 136 ТК? Ф

20) ст. 236 ТК? Ф