MyHelper » Що таке аутсорсинг


Слово «аутсорсинг» останнім часом часто звучить у сфері економіки. Що ж це таке - аутсорсинг? Саме слово походить від скорочення англійського виразу outer-source-using, що перекладається як «використання зовнішніх ресурсів». Аутсорсинг передбачає передачу підприємством тих чи інших бізнес-процесів іншій компанії на тривалий термін - рік і більше. Важливою відмінною рисою аутсорсинга від інших подібних послуг є саме не епізодичний, а тривалий характер співпраці.

На аутсорсинг можуть передаватися різні функції, найчастіше це бухгалтерський облік, юридичне забезпечення, управління базами даних, розробка проекту або його реалізація, складання або тестування, управління логістикою або ж саме виробництво. Є випадки, коли аутсорсинг обов'язковий: наприклад, деякі компанії або фонди відповідно до законодавства не мають права самостійно вести контроль своїх активів - вони зобов'язані передавати цю функцію іншим організаціям.

Які вигоди дає аутсорсинг? Загалом, вигоди від аутсорсингу можливі в трьох напрямках - це зниження витрат на реалізацію тих чи інших проектів, підвищення якості вироблених товарів чи послуг і зниження ризиків, пов'язаних з виконанням проекту. Конкретніше, це може бути звільнення співробітників для інших більш складних видів роботи, використання спеціалізованих технологій або обладнання, використання конкуренції на ринку організації-виконавця та т.д.

Фактично, аутсорсинг - Це часто альтернатива найму іноземної робочої сили. У багатьох випадках виявляється вигідніше перенести частину виробничого процесу в країну, де є необхідні робочі кадри або виробничі умови, ніж запрошувати іноземних співробітників в країну виробника.