MyHelper » Подорожі, Відпочинок » Яке значення має перебіг?


Подорож - це в науковому сенсі більш-менш значить, пересування для пізнання землі, її природи і географічних ландшафтів.

Історія розвитку знань про землю в значній мірі є історією найбільш видатних подорожей. В основі подорожі здебільшого лежать економічні мотиви.
Такими були: відкриття Америки Колумбом, морського шляху до Індії Васко да Гамою, полярні експедиції для відшукання північно-західних і північно-східних проходів.

Сучасні подорожі носять характер планомірно організованих експедицій за участю фахівців з різних наукових дисциплін. Крім суто географічних експедиції можуть ставити перед собою різноманітні наукові завдання, наприклад, вивчення рослинних і тваринних форм, геологічної будови, вивчення історичних пам'яток, етнографічних особливостей населення, економіки і т. д. Деякі подорожі мали дуже велике значення, давши поштовх до виникнення великих наукових ідей та узагальнень (Подорож Дарвіна і Уоллеса, що привели їх до створення теорії походження видів шляхом природного відбору). Подорожі мають велике освітнє значення.

У новітній час завдяки розвитку способів пересування прагнення до подорожі стало охоплювати всі великі і великі маси людей.