MyHelper » Робота, Кар'єра » Хто такий більд-редактор?


Посада більд-редактор досить рідкісна, цей фахівець з ілюстрацій працює у великих видавництвах, він забезпечує фотоматеріали кімнати, редагує і розміщує фотографії, систематизує і зберігає архів і т.д.

Більд-редактор на замовлення редакції або за запитом дизайнера знаходить і відбирає ілюстративний матеріал до певних текстів. Більд-редактор відноситься до категорії фахівців, він підпорядковується безпосередньо головному редактору; завідувачу редакційно-видавничим відділом чи іншій посадовій особі.

Більд-редактор виконує певні посадові обов'язки. Здійснює художнє редагування та ілюстрування видань, бере участь у розробці проектів художнього і технічного оформлення видань, здійснює підбір ілюстрацій, складає проекти трудових договорів з особами, що залучаються для виготовлення графічного матеріалу та виконання інших робіт з художнього оформлення, бере участь у підготовці документів по розрахунках за виконані ними роботи і т.д.